Ohjaaja Merja Pösö jää opintovapaalle 23.8.2018 alkaen. Sijaisena toimii Katja Jäättelä.

21.8.2018