Mikä Naistari on?

Naistarin tarkoitus:

Naistarin tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajanaisille ja -lapsille tapaamispaikka, missä he voivat turvallisesti osallistua erilaisiin aktiviteetteihin.

Kuvaus:

Naistarissa maahanmuuttajanaiset voivat esim. opiskella suomen kieltä, harjaannuttaa kielen käyttöä keskusteluryhmissä, jakaa kokemuksiaan Suomessa elämisestä, ja saada tietoa suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta. Naistarin henkilökunta auttaa myös erilaisissa mm. sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja koskevissa kysymyksissä. Erityisesti venäjää ja viroa puhuvia ikääntyviä maahanmuuttajia ja heidän omaisiaan ohjaa päivittäisissä asioissa sekä palveluissa maahanmuuttaja-avustaja.

Käyttäjät:

Naistarilla kävijät ovat pääosin maahanmuuttajanaisia sellaisista kulttuureista, joissa naiset perinteisesti ovat kotona, ja joilta puuttuu ammattiopintoihin ja työelämään vaadittavat taidot.

Maahanmuuttajanaiset ovat hyvin perhekeskeisiä. Naisten ja tyttöjen voimaantuminen koskee siksi koko perhettä. Toisten samanlaisessa tilanteessa olevien naisten tuki on erittäin tärkeätä. Henkilökunnan tarjoama ammatiapu on arvokasta ratkottaessa uudessa kulttuuriympäristössä kohdattavia ongelmia.

Tuloksia:

Useimmat maahanmuuttajanaiset ovat oppineet suomen kieltä ja saaneet rohkeutta hoitaa päivittäisiä asioita suomeksi. Yhdistämällä sosiaali- ja kulttuurityötä monet kulttuuri-ristiriidat on voitu estää ja naisten voimaantuminen on tullut mahdolliseksi.