Naistarin tarkoitus

Naistarin tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajanaisille ja -lapsille tapaamispaikka, jossa he voivat turvallisesti osallistua erilaisiin aktiviteetteihin.Kuvaus

Naistarissa maahanmuuttajanaiset voivat esimerkiksi opiskella suomen kieltä, harjaannuttaa kielen käyttöä keskusteluryhmissä, jakaa kokemuksiaan Suomessa elämisestä sekä saada tietoa suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta. Naistarin henkilökunta auttaa myös muun muassa erilaisissa sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja koskevissa kysymyksissä.Kävijät

Naistarin kävijät ovat pääosin maahanmuuttajanaisia erilaisista kulttuureista. 

Maahanmuuttajanaiset ovat hyvin perhekeskeisiä. Naisten ja tyttöjen voimaantuminen koskee siksi koko perhettä. Toisten samanlaisessa tilanteessa olevien naisten tuki on erittäin tärkeää. Henkilökunnan tarjoama ammatiapu on arvokasta ratkottaessa uudessa kulttuuriympäristössä kohdattavia ongelmia.Tuloksia

Useimmat maahanmuuttajanaiset ovat oppineet suomen kieltä ja saaneet rohkeutta hoitaa päivittäisiä asioita suomeksi. Yhdistämällä sosiaali- ja kulttuurityötä monet kulttuuri-ristiriidat on voitu estää ja naisten voimaantuminen on tullut mahdolliseksi.