Naistarin tarkoitus

Naistari on naisille suunnattu matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jonka  tarkoituksena on tarjota naisille ja -lapsille tapaamispaikka, jossa he voivat turvallisesti osallistua erilaisiin aktiviteetteihin.  


Kuvaus 

Naistari toimii olohuoneena ja yhteisönä, joka tarjoaa naisille vertaistukea ja sosiaalisia kontakteja sekä palveluohjausta ja tukea elämän erilaisiin tilanteisiin. Naistarilla järjestetään myös juhlia, retkiä ja erilaista ryhmä- ja kurssitoimintaa. Suomen kielen opetuksen – johon voivat osallistua myös äidit pienten lasten kanssa - Naistarin tiloissa järjestää Ahjolan kansalaisopisto. Naistari tarjoaa vuosittain myös työharjoittelupaikan useille naisille ja opiskelijoille – niin maahanmuuttajataustaisille kuin kantasuomalaisillekin.  


Kävijät

Naistarilla käyvät naiset ovat pääosin maahanmuuttajataustaisia naisia. Naisten maahan saapumisen syyt, maassa oleskelun perusteet, taustat ja elämäntilanteet vaihtelevat suuresti. 

Naisten ja tyttöjen voimaantuminen koskee koko perhettä. Toisten samanlaisessa tilanteessa olevien naisten vertaistuki on erittäin tärkeää. Henkilökunnan tarjoama ammattiapu ja tuki ovat arvokkaita asioita ratkottaessa uudessa ympäristössä kohdattavia haasteita.
Tuloksia

Useimmat maahanmuuttajanaiset ovat oppineet suomen kieltä ja saaneet rohkeutta hoitaa päivittäisiä asioitaan itse suomeksi. Yhdistämällä sosiaali- ja kulttuurityötä monet kulttuuriset ristiriidat on voitu estää ja naisten voimaantuminen on tullut mahdolliseksi.

Tampereen kaupunki -linkki
Setlementti Tampere -linkki
Veikkaus tukee -logo