Naistarin tarkoitus

Naistari on naisille suunnattu matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka  tarjoaa naisille ja lapsille tilan, jossa he voivat osallistua erilaisiin aktiviteetteihin, tavata toisia naisia ja opiskella suomen kieltä.  


Mikä Naistari on?

Naistari toimii olohuoneena ja yhteisönä, joka tarjoaa naisille vertaistukea ja sosiaalisia kontakteja sekä ohjausta ja tukea elämän erilaisiin tilanteisiin. Naistarilla järjestetään myös juhlia, retkiä sekä erilaista ryhmä- ja kurssitoimintaa. Suomen kielen opetuksen – johon voivat osallistua myös äidit pienten lasten kanssa - Naistarin tiloissa järjestää Ahjolan kansalaisopisto. Naistari tarjoaa vuosittain myös työharjoittelupaikan useille naisille ja opiskelijoille – niin maahanmuuttajataustaisille kuin kantasuomalaisillekin.  


Kenelle Naistari on tarkoitettu?

Naistarilla käyvät naiset ovat pääosin maahanmuuttajataustaisia naisia. Naisten maahan saapumisen syyt, maassa oleskelun perusteet, taustat ja elämäntilanteet vaihtelevat suuresti. 

Naisten ja tyttöjen voimaantuminen koskee koko perhettä. Toisten samanlaisessa tilanteessa olevien naisten vertaistuki on erittäin tärkeää. Myös henkilökunta on apuna ja tukena naisten elämän erilaisissa tilanteissa tarvittaessa.


Tampereen kaupunki -linkki
Setlementti Tampere -linkki
Veikkaus tukee -logo